• studia językowe
 • szkolnictwo średnie
 • szkolnictwo wyższe
 • praktyki szkolne
 • wiza i prawo do pracy
 • podróżowanie
 • proces przyjęcia do szkoły
 • rekrutacja na studia
 • stypendia
 • przewodnik po stopniach wykształcenia
 • system edukacyjny
 • opieka medyczna i ubezpieczenie
 • opłaty
 • orientacyjne opłaty za zakwaterowanie

 • Studia językowe w Wielkiej Brytanii:
 • Wielka Brytania jest centrum nauki języka angielskiego na całym świecie. Szkoły językowe sprawdzane są przez British Council, ARELS, Baselt i ABLS i mogą uzyskać akredytację tych instytucji. Organizacje te sprawdzają jakość poziomu nauki, kadry nauczycielskiej oraz wyposażenia placówek edukacyjnych. Istnieje około 370 szkół posiadających akredytację British Council.

 • Szkolnictwo średnie w Wielkiej Brytanii:
 • Większość szkół w Wielkiej Brytanii jest członkiem Independent Schools Council (ISC), które udziela informacji oraz porad dotyczących szkół dla studentów z zagranicy. Studenci mogą dokonać wyboru szkoły, która najbardziej im odpowiada pod względem oferty.

 • Szkolnictwo wyższe:
 • W Wielkiej Brytanii istnieje około 180 instytucji edukacyjnych oraz około 500 collegów oferujących nauczanie języka angielskiego dla studentów z całego świata. Rok akademicki trwa od września do czerwca/lipca. W Wielkiej Brytanii corocznie jest około 120 tys. studentów z całego świata.

 • Praktyki szkolne w Wielkiej Brytanii:
 • Większość programów praktyk szkolnych w Wielkiej Brytanii jest finansowana przez brytyjski rząd.

 • Wiza i prawo do pracy
 • Studenci przybywający do Wielkiej Brytanii z krajów, od których wiza jest wymagana muszą spełnić określone warunki aby pobyt był w pełni legalny. Student musi posiadać potwierdzenie wykupienia kursu (w wymiarze min. 15 godzin nauk tygodniowo) na okres min 6 miesięcy. Umożliwia mu to podjęcie legalnej pracy na pół etatu w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Wiza studencka z prawem do pracy ważna jest na okres wykupionego kursu. Nie może ona być zmieniana. Aby otrzymać wizę do Wielkiej Brytanii student musi przedstawić potwierdzenie wykupienia kursu na okres 6 miesięcy w jednej ze szkół angielskich. Dodatkowo wymagany jest: ważny paszport, 2 zdjęcia legitymacyjne oraz zabezpieczenie finansowe na czas pobytu. Student może zostać poproszony o rozmowę z urzędnikiem emigracyjnym lub o zaświadczenie o stanie zdrowia. Po 6 miesiącach pobytu obcokrajowcy mają obowiązek zarejestrowania się w komisariacie policji, opłata wynosi ok. 35 GBP.

 • Podróżowanie w Wielkiej Brytanii:
 • Najtańszym sposobem podróżowania w Wielkiej Brytanii są autobusy i autokary. Najbardziej znanym przewoźnikiem na terenie Anglii jest National Express, który posiada linie łączące większość miast na terenie tego kraju. National Express oferuje studentom zniżki i rabaty, z których korzystanie zmniejsza koszt podróży.

 • Proces przyjęcia do szkoły:
 • Po wybraniu szkoły językowej, collegu lub uniwersytetu student kierowany jest na test językowy sprawdzający znajomość zaawansowania tego języka. Poziom znajomości języka ma wpływ na dalszą naukę. Aby ubiegać się o przyjęcie na studia trzeba wykazać się zdaniem jednego z egzaminów: A - Level (z 2 - 3 przedmiotów), 2 przedmiotów na A - Level i 2 na A/S - Level, BTEC National Diploma, szkockiej matury z 4 przedmiotów lub międzynarodowej matury. Zdanie egzaminu nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Maturzyści polscy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w Wielkiej Brytanii. O przyjęciu decyduje dana uczelnia. Nie ma polskich odpowiedników egzaminów brytyjskich, jednakże polska matura może wystarczyć do ubiegania się o przyjęcie na studia. Dodatkowo kandydat musi wykazać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Za jej potwierdzenie można uważać ocenę dostateczną z egzaminu GCSE z języka angielskiego lub egzaminu Cambridge Proficiency Examination, 6 punktów z egzaminu IELTS lub 550 z TOEFL. Niektóre wydziały jak np: zarządzanie, dziennikarstwo, językoznawstwo mogą wymagać wyższych ocen. Studentom, którzy rozpoczęli studia w Polsce, uczelnie mogą zaliczyć lata nauki w kraju i mogą oni od razu przejść na 2 lub 3 rok studiów.

 • Rekrutacja na studia
 • Proces aplikacji należy rozpocząc ok. roku przed planowaną datą rozpoczęcia studiów. Wszystkie podania są rozpatrywane przez centralną komisję egzaminacyjną UCAS. Każda osoba musi wypełnić specjalny formularz, gdzie zaznacza maksymalnie 8 kierunków, które chciałaby studiować. Formularze należy przesyłać do połowy grudnia (połowa października w przypadku Oxfordu lub Cambridge). Nadesłanie podania w terminie późniejszym nie gwarantuje jego rozpatrzenia.
  W przypadku szkół artystycznych obowiązują inne formularze. Termin ich składania upływa z końcem lutego.
  Zwykle w kwietniu kandydat otrzymuje jedną z trzech odpowiedzi:

  1) zawiadomienie o przyjęciu na studia
  2) zawiadomienie o przyjęciu warunkowym
  3) odpowiedź odmowną

  Przyjęcie warunkowe może np. zależeć od otrzymania na maturze (A - Level) ocen co najmniej dobrych z 3 przedmiotów.
  W przypadku otrzymania więcej niż jednej propozycji warunkowej kandydat musi wybrać tylko dwie: pierwszą "wiążącą" i drugą w "zapasie" na wypadek, gdyby wyniki egzaminów uniemożliwiały przyjęcie pierwszej propozycji. Wybór należy zadeklarować do 15 maja.
  Większość maturzystów zdaje egzaminy w maju lub czerwcu, a wyniku otrzymuje najwcześniej w sierpniu. W przypadku gdy kandydat nie dostanie się na wybrany kierunek, może on ubiegać się o przyjęcie na inny lub czekać na dodatkową rekrutację. Nie gwarantuje to jednak przyjęcia na wybrany kierunek. Dodatkowa rekrutacja odbywa się na wydziałach nauka ścisłych i technicznych.

  Obcokrajowcy muszą przedstawić zaświadczenie o znajomości języka angielskiego oraz aktualne świadectwo lub świadectwo ukończenia szkoły średniej; wymagany jest certyfikat CAE , CPE lub IELTS.

 • Stypendia
 • W sprawie pomocy stypendialnej udzielanej studentom z Polski informacji udziela British Council w Warszawie. Należy zwrócić się o te informacje co najmniej na rok przed planowanym rozpoczęciem studiów.

 • Przewodnik po stopniach wykształcenia:
 • GCSE (General Certificate of Secondary Education)- uzyskiwany w wieku 16 lat, obejmuje szeroki zakres znajomości przedmiotów.
  SCE (Scottish Certificate of Education)- szkocki odpowiednik poziomu GCSE
  Poziom A- zaawansowany poziom uzyskiwany w wieku 18 lat, obowiązkowy dla angielskich studentów chcących uczyć się na uniwersytetach. Ocena na podstawie 3 przedmiotów.
  Poziom AS- uzyskiwany po pierwszym roku poziomu A. Ocena uzyskiwana na podstawie 5 lub 6 przedmiotów.
  IB (International Baccalaureate)- międzynarodowy odpowiednik poziomu A NVQ (National Vocational Qualification)- poziom dla szkół technicznych, zawodowych. Poświadcza o zdobytym doświadczeniu zawodowym i kierunkowym.
  SVQ (Scottish Vocational Qualification)- szkocki odpowiednik NVQ.
  GNVQ (General National Vocational Qualification)- poziom wyższy od NVQ i poświadcza rozpoczęcie nauki na poziomie wyższym.
  SNVQ (Scottish National Vocational Qualification)- szkocki odpowiednik poziomu GNVQ.
  HND (Higher National Diploma)- potwierdza uczęszczanie 2 lata na kurs z naciskiem na praktyczne wykorzystanie wiedzy.
  HNC (Higher National Certificate)- częściowy odpowiednik HND.
  City and Guilds- praktyczne doświadczenie i kwalifikacje we wszystkich dziedzinach, a a także zdrowiu i opiece medycznej.
  Foundation degree,- 2 lata kursu w collegu w połaczeniu z uniwersytetami. Po 15 miesiącach dalszej nauki można uzyskać bachelor`s degree.
  Bachelor`s degree- poziom po 3, 4- letniej nauce na uniwersytecie lub w instytucjach wyższej edukacji. Odpowiednik tytułu: licencjat.
  Master`s degree- poziom otrzymywany rok po uzyskaniu poziomu Bachelor`s degree. Odpowiednik tytułu: magister

 • System edukacyjny w Wielkiej Brytanii:
 • żłobek/ przedszkole
 • szkoła podstawowa w wieku 5-11 lat, 6 lat nauki
 • szkoła średnia w wieku 12-16 lat
 • kształcenie pomaturalne w wieku 16-18 lat (wybór kierunku dalszej nauki)
 • kształcenie wyższe wiek 18+ w collegach, uniwersytetach

 • Opieka medyczna i ubezpieczenie w Wielkiej Brytanii
 • Jeśli uczestnik wykupił kurs językowy na okres 6 miesięcy (lub więcej) przysługuje wtedy leczenie bezpłatne w państwowych placówkach medycznych przez okres całego pobytu. Zaleca się jednak wykupienie ubezpieczenia medycznego (zwłaszcza przy krótszych pobytach). Polakom przysługuje bezpłatna opieka medyczna w publicznych ośrodkach medycznych na podstawie aktu prawnego podpisanego przez rządy Polski i Wielkiej Brytanii. W przypadku choroby trzeba się udać do najbliższej publicznej placówki medycznej wraz z paszportem. Pomoc zostanie udzielona bezpłatnie.

 • opłaty
 • Studenci z krajów Unii Europejskiej wnoszą opłaty tak jak studenci miejscowi, które wynoszą orientacyjnie w funtach na rok akademicki:

 • colleges of further education - 500 funtów
 • universities - undergraduate courses - 1125 funtów
 • universities - postgraduate courses - 2000 - 2750 funtów

  Ceny nie obejmują wpisowego, opłat za podręczniki oraz dodatkowych opłat ustalonych przez uczelnię

 • orientacyjne opłaty za zakwaterowanie
 • (ceny różnią się w zależności od uczelni i miejscowości)

 • rodzina bez wyżywienia: 50 funtów/tydz.
 • rodzina z 2 posiłkami: 75 funtów/tydz.
 • akademik bez wyżywienia: 2100 funtów/rok

 •  |  wstecz  |