3

 

·  Rok Szkolny w Kanadzie

·  Rok Szkolny w USA

·  Rok Szkolny w Anglii

·  Opłaty

 

 

Informacje ogólne

 

Study Travel oferuje naukę w szkołach podstawowych i średnich w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie. Rok szkolny za granicą daje możliwość wyboru między szkołami dziennymi z zakwaterowaniem przy starannie wybranej rodzinie, a szkołami z internatem. Oferujemy pobyty na trymestr, semestr lub rok szkolny tj. 3-miesięczne, 5-miesięczne, 10 miesięczne  z możliwością przedłużenia oraz kontynuacji nauki na uniwersytetach za granicą.

 

Nasz serwis obejmuje:

 

·      ·       przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych

·      ·       test językowy i rozmowę kwalifikacyjną

·      ·       przesłanie wymaganych dokumentów do partnera / szkoły za granicą

·      ·       przygotowanie listy odpowiednich szkół wraz ze szczegółowym cennikiem czesnego oraz sposobu wpłat

·      ·       złożenie dokumentów  w wybranej szkole

·      ·       pomoc w ciągu całego pobytu oraz raporty o postępach w nauce i adaptacji do nowych warunków ucznia,

·      ·       regularne kontakty a naszym biurem i rodzicami ucznia,

·      ·       na życzenia zarządzanie kieszonkowym

·      ·       pomoc przy zakupie uniformu szkolnego (wymagany w Wielkiej Brytanii),

·      ·       całodobowy telefon kontaktowy,

·      ·       pomoc w sprawach zakwaterowania w czasie świąt i wakacji.

 

Wpisowe STUDY TRAVEL wynosi 1500 zł.

 

Opłaty za szkołę podawane są  w cennikach oficjalnych publikowanych przez szkołę/ organizację za granicą i wnoszone bezpośredni na konto instytucji za granicą lub na nasze konto ( po dodaniu prowizji bankowej za przelew dewiz )

 

 

·  nauka Kanada

ROK SZKOLNY W KANADZIE

Program roku szkolnego w Kanadzie to możliwość wyjazdu na 5 lub 10 miesięcy do wybranego rejonu Kanady i nauki języka angielskiego lub francuskiego.

Wyjazd do Kanady jest doskonałą okazją aby dogłębnie poznać kulturę tego kraju jak również nabrać biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim lub francuskim.
High School Canada ma miejsce zarówno a anglojęzycznej części Kanady (British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nova Scotia) i francuskojęzycznej części Kanady (Quebec). System szkolnictwa w Kanadzie to szkoła podstawowa obejmująca 8 lat oraz szkoła średnia ogólnokształcąca obejmująca 4 lata. W kanadzie nie ma szkolnictwa zawodowego na etapie szkoły średniej. Administrowaniem szkołami zajmują się poszczególne prowincje dzielące się na dystrykty, w Kanadzie nie ma Ministerstwa Oświaty, występują drobne różnice w poszczególnych prowincjach ale generalnie system szkolnictwa jest jednolity

 

Kanada od lat utrzymuje się w czołówce najbezpieczniejszych i najbardziej komfortowych do życia krajów na świecie wg rankingu ONZ, choć jest drugim co do wielkości krajem na świecie, ludność liczy zaledwie 30 mln mieszkańców. Kanadyjski angielski jest podobny do brytyjskiego angielskiego, gdyż przez wiele lat Kanada była kolonia angielską, do tej pory jest członkiem Commonwealthu, a Królowa angielska Elżbieta II jest oficjalną głową państwa.


Zakwaterowanie:

Podczas programu uczniowie mieszkają z kanadyjską rodziną goszczącą przez co mają szanse od razu praktykować swoje umiejętności językowe oraz zdobyć informacje z pierwszej ręki na temat życia w Kanadzie i kultury kanadyjskiej. Jeśli posiadają Państwo rodzinę w kanadzie np. w Toronto można wykupić jedynie naukę, a zakwaterowanie zapewnić przy własnej rodzinie. Rodzina zapewnia wyżywienie.Kanadyjski system edukacji:

 

Szkolnictwo w Kanadzie dzieli się na 3 etapy:

1.
Elementary (Primary School, Public School),
2.
Secondary (High School),
3. Post Secondary (University, College).
Za edukacje odpowiedzialne są poszczególne prowincje i na nich spoczywa ciężar finansowania szkolnictwa. Oficjalnie rok szkolny składa się z 190 dni nauki począwszy od września do czerwca. Semestr obejmuje 5 miesięcy a rok szkolny 10 miesięcy nauki.

 

System edukacji, wyboru kursów jest bardzo podobny do systemu amerykańskiego, o którym można przeczytać poniżej ROK SZKOLNY W USA

Przy wyborze konkretnej szkoły uwzględniane są specjalne życzenia, a także zainteresowania i zdolności kandydata do programu.Wymagania:

W programie roku szkolnego w Kanadzie może uczestniczyć uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, z tym ,że jeżeli dziecko nie ma ukończonych 13 lat to może przebywać tylko pod opieką rodzica lub ustanowionego opiekuna prawnego ( którym może być np. krewny zamieszkujący na stałe w Kanadzie) lub liceum w wieku 15-17 lat (należy powrócić do kraju przed ukończeniem 18 roku życia). Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego/francuskiego potwierdzona przynajmniej 2 latami nauki. Wszyscy uczniowie w trakcie nauki biorą udział w lekcjach języka angielskiego w szkole.

 

 

·  najpopularniejsze rodzaje kursów USA

ROK SZKOLNY W USAaya0

  ogólne informacje o programie

  amerykańska szkoła

  typowe przedmioty

  świadectwo szkolne

  amerykańska rodzina

  lokalny przedstawiciel fundacji

  warunki udziału w programie

  dokumenty zgłoszeniowe

  procedura zgłoszeń

  opłaty za udział w programie

  ważne informacje

  karta zgłoszeniowa

  umowa

 

  ogólne informacje o programie

STUDY TRAVEL przy współpracy fundacji amerykańskich zaprasza młode osoby do wyjątkowo atrakcyjnego programu ACADEMIC YEAR IN AMERICA, dającego szansę na wyjazd do USA, poznania stylu życia amerykańskich rodzin, spotkania nowych przyjaciół oraz doskonałego opanowania języka angielskiego. Od 1980 roku ponad 20 000 uczniów szkół średnich z całego świata uczestniczyło w programie Rok Szkolny w USA. Uczestnicy programu przebywają w USA przez okres jednego roku szkolnego lub jednego semestru. W tym czasiemieszkają u rodzin amerykańskich i uczęszczają do publicznej szkoły średniej. Istotą programu jest pełne włączenie studenta w życie goszczącej rodziny i szkoły, do której chodzi. Fundacja AYUSA, reprezentowana w Polsce przez Study Travel posiada rekomendację rządu amerykańskiego, a program Rok Szkolny w USA jest oficjalnym programem nadzorowanym przez Departament Stanu oraz CSIET - Council on Standards for Internatio-nal Educational Travel. Studenci otrzymują wizę studencką J-1(exchange visitor visa), a procedura jej wydawania jest znacznie uproszczona. Studenci biorą udział w życiu amerykańskiej szkoły i lokalnej społeczności, przez co nawiązują trwałe przyjaźnie z rówieśnikami i goszczącą rodziną. Rok poza domem to również wspaniała okazja do nauczenia się samodzielności, pewności siebie i zdobycia dojrzałości.

  amerykańska szkoła

Uczestnicy programu są umieszczani w programowo odpowiedniej klasie szkoły amerykańskiej i realizują jej pełny program. Nauka w amerykańskiej szkole średniej ma charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że uczniowie przechodzą różne kursy w zakresie nauki języka, historii, geografii, literatury i nauk ścisłych. Przedmioty są nauczane na różnych poziomach. W każdej szkole zatrudniony jest pedagog, który na podstawie świadectw ustala ze studentem tok nauki. Przedmioty w szkole amerykańskiej można wybierać, a promocję do następnej klasy otrzymuje się na podstawie określonej liczby punktów. Uczniowie muszą wybrać przynajmniej 4 przedmioty akademickie, w tym język angielski oraz historię.

  typowe przedmioty

angielski - język/literatura, matematyka, nauki przyro-dnicze (biologia, chemia, środowisko), historia i nauki społeczne, wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, technika. Oprócz tradycyjnych przedmiotów szkołaoferuje bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych zgodnych z zainteresowaniami studentów, a więc redagowanie gazetki szkolnej, chór, zespół muzyczny, zajęcia komputerowe, kółko teatralne. Duży nacisk kładzie się na zajęcia sportowe i działalność szkolnych drużyn sportowych, dziewczęta biorą udział w zajęciach grup cheerleadingu czyli kibicowaniu swojej drużynie.

  świadectwa szkolne

Po zakończeniu roku szkolnego uczestnicy programu otrzymują oficjalne świadectwo szkolne ze swoich amerykańskich szkół. Uczeń musi zgłosić chęć otrzymania świadectwa dyrekcji szkoły. Po przyjeździe do kraju uczniowie przedstawiają świadectwa dyrekcji macierzystej szkoły, która decyduje o przejściu do klasy programowo wyższej. Dyrektor ustala również tryb zaliczenia braków wynikających z różnic programowych przy współpracy z nauczycielem danego przedmiotu.

  amerykańska rodzina

aya1

Fundacja bardzo starannie wybiera rodziny, które goszczą studentów. Rodzina jest oceniana pod kątem możliwości zapewnienia uczestnikowi bezpiecznego i wygodnego domu oraz pozytywnych wrażeń w trakcie pobytu. Musi ona spełniać wszystkie kryteria: społeczne, finansowe, moralne. Rodziny zapraszające studentów to reprezentanci różnych zawodów, w różnym wieku, posiadający dzieci lub bezdzietne, także rodziny niepełne. Wszystkie rodziny są wolontariuszami i nie otrzymują zapłaty za gościnę udzielaną studentowi. Są to ludzie, którzy chcą dowiedzieć się czegoś o studencie i jego kraju ojczystym. Chcą otworzyć dla nich serca i dzielić swój dom. Z rodziną je się posiłki, spędza święta, uczestniczy w uroczystościach rodzinnych, dzieli wspólnie obowiązki. Rodzina ma obowiązek zapewnić studentowi miejsce do spania i nauki, codzienne wyżywienie oprócz lunchy w dni szkolne, traktować jak członka rodziny, umożliwić chodzenie do kościoła, zachęcać do uczestniczenia w życiu rodziny, szkoły i całej społeczności lokalnej, poznawania jej kultury i zwyczajów. Każda rodzina jest dobierana indywidualnie dla każdego uczestnika uwzględniając jego wiek, płeć, zainteresowania, upodobania i usposobienie.

  lokalny przedstawiciel fundacji

Znalezieniem odpowiedniej rodziny i opieką nad studentem w czasie programu zajmuje się lokalny przedstawiciel fundacji. Są to społecznicy oddani na rzecz lokalnej społeczności i szkoły. Fundacja posiada kilkuset lokalnych przedstawicieli w całych Stanach. Przedstawi-ciele ci przed wybraniem odpowiedniej rodziny odwiedzają ją, przeprowadzają wywiad, zapoznają z założeniami programu, upewniają się czy wszyscy domownicy akceptują przyjęcie studenta z zagranicy. W trakcie pobytu w Stanach osoby te mają służyć radą i pomocą w sytuacjach problemowych w szkole i w domu, przekazywać regularne raporty na temat adaptacji w nowej rodzinie oraz postępach w nauce, udzielać pomocy w nagłych wypadkach. Przedstawiciele często organizują imprezy np. wycieczki, biwaki, spotkania dla wszystkich studentów, którymi się opiekują. Oprócz lokalnego przedstawiciela każdy uczestnik programu otrzymuje numer telefonu pod który może bezpłatnie zgłaszać się po pomoc i radę.

  warunki udziału w programie

aya2

  wiek 15-18 lat

  dobra znajomość języka angielskiego

  dobre oceny w szkole, średnia min. 3,0

  dojrzałość emocjonalna, samodzielność

  silna motywacja do poznania nowej kultury i języka

  dobry stan zdrowia

W celu udokumentowania znajomości angielskiego honorowane są świadectwa ze szkoły, prywatnej szkoły językowej, zaświadczenia od prywatnego nauczyciela. Poziom znajomości języka sprawdzany jest testem przeprowadzanym w biurze Study Travel, a także podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Testy przeprowadzane są po uprzednim ustaleniu terminu.

  dokumenty zgłoszeniowe

1. kwestionariusz osobowy
2. świadectwo zdrowia i karta szczepień
3. opinia nauczyciela - wychowawcy i/lub anglisty
4. podpisany przez uczestnika i rodziców regulamin programu
5. podpisane przez rodziców przekazanie opieki nad dzieckiem
6. list rodziców/ucznia do rodziny amerykańskiej
7. arkusz ocen potwierdzonych przez szkołę
8. kserokopie świadectw szkolnych z 3 ostatnich lat
9. 8 zdjęć paszportowych “uśmiechniętych”
10. album fotograficzny rodziny/uczestnika  procedura zgłoszeń

Zgłoszenie do programu.
Jeśli osoba zdecyduje się wziąć udział w programie prosimy o umówienie się na rozmowę i test znajomości języka angielskiego. Testy przeprowadzane są w dowolnym terminie uzgodnionym wcześniej telefonicznie. W momencie zgłoszenia pobierana jest opłata 750 zł za postępowanie kwalifikacyjne (w tym 50 zł za test językowy).
Wypełnianie dokumentów.
Po pomyślnym zdaniu testu uczestnicy otrzymują dokumenty zgłoszenio-we. Prosimy o złożenie dokumentów w ciągu max. 4 tygodni od ich wydania. Wszystkie dokumenty wypełnia się w języku angielskim na oryginalnych drukach fundacji. Prosimy o staranne i kompletne wypełnienie dokumentów czarnym długopisem. Termin składania podań upływa 5 kwietnia, nie należy jednak zwlekać do tego terminu. Wcześniejsze zgłoszenie to możliwość szybszego znalezienia rodziny i lepszego wyboru. Po tym terminie dokumenty przyjmowane są warunkowo za dopłatą 100 $. W momencie składania dokumentów wymagana jest przedpłata w wysokości 500 $.
Znalezienie rodziny i szkoły.
Po złożeniu dokumentów i ich weryfikacji zostają one przesłane do siedziby fundacji a dalej do ponad 700 regionalnych przedstawicieli, którzy przedstawiają je zainteresowanym rodzinom. Czasami rodziny dzwonią do wybranych studentów, warto więc przygotować się na taką rozmowę. Pozostałą część opłaty za udział w programie należy wnieść do końca czerwca.
Formalności wizowe i wyjazdowe.
Po otrzymaniu przydziału do rodziny przysyłane są druki wizowe i ustalany termin wyjazdu, który z reguły ma miejsce w połowie sierpnia. Po przyjeździe do USA rodzina odbiera studenta z lotniska, a w ciągu kilku dni student spotyka się z lokalnym koordynatorem.

W przypadku zgłoszeń na drugi semestr, rozpoczynający się od stycznia, dokumenty przyjmujemy do 5 października, opłatę należy wnieść do końca listopada.

study03

  opłaty za udział w programie

 

aya4

opłaty obejmują:

  naukę w państwowej szkole średniej

  zakwaterowanie i wyżywienie u rodziny amerykańskiej

  amerykańskie ubezpieczenie medyczne

  opiekę lokalnego koordynatora programu

  odbiór i dowóz na lotnisko w USA

  wystawienie dokumentów wizowych do wizy J-1

  program orientacyjny po przyjeździe

  poradnik uczestnika i legitymację

  kwartalne pisemne raporty dotyczące nauki i pobytu

  całodobową pomoc w nagłych wypadkach oraz bezpłatny telefon pomocy w USA

opłaty nie obejmują:

  kosztów przelotu do USA

  drugich śniadań w stołówce szkolnej; wydatków osobistych (zalecane kieszonkowe 200 $ na miesiąc)

  opłat wizowych

Wszystkie opłaty za program wnosi się w złotych po kursie sprzedaży dewiz na konto Study Travel. Opłaty można wnosić również w dewizach na konto fundacji w USA.

  ważne informacje

High school diploma (matura)
Uczniowie szkoły maturalnej mogą starać się o maturę, aczkolwiek kwestie w tej sprawie regulują przepisy stanowe i decyzja dyrekcji szkoły, dlatego fundacja nie gwarantuje, że uczeń otrzyma amerykańską maturę.
Prawo jazdy
Uczeń może zdawać test na prawo jazdy (w tym celu rodzice proszeni są o wyrażenie zgody na lekcje nauki jazdy). Fundacja nie gwarantuje, że takie kursy będą możliwe w konkretnej szkole podczas pobytu.
Ubezpieczenie
Wszyscy uczestnicy programu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz leczenia i ewentualnego transportu do domu. Ubezpieczenie jest wliczone cenę programu.
Program integracyjny
Przed przyjazdem do rodziny oferowany jest 3 dniowy program integracyjny w Nowym Jorku lub New Jersey. Opłata ok. 200 USD obejmuje warsztaty, zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie. Osobom chcącym podszkolić język angielski polecamy miesięczny inten-sywny kurs języka angielskiego w cenie ok. 2000 USD.
Wybór regionu
Wszelkie preferencje co do lokalizacji szkoły i rodziny prosimy uwzględnić w aplikacji oraz podczas rozmowy. Fundacja stara się spełniać życzenia uczestników programu, ale nie gwarantuje wyboru konkretnego regionu.
Kieszkonkowe
Zalecane kieszonkowe na miesiąc to ok. 200 USD. Na początku wydatki są z reguły wyższe związane z zakupem przyborów szkolnych i podręczników, dlatego zalecamy zabrać ze sobą 300-500 USD. Po przyjeździe istnieje możliwość otwarcia konta w banku, na które rodzice mogą przesyłać pieniądze.

Wiecej informacjii o egzaminach w serwisie Edukacyjnym JEZYKI.NET.PL: http://www.jezyki.net.pl/egzaminy.htm

logo-jezyki

 

·  zakwaterowanie Anglia

 ROK SZKOLNY W WIELKIEJ BRYTANII

 

System oświaty brytyjskiej.

 

Brytyjski  system  oświaty zdobył sobie międzynarodowe uznanie ze względu  na  wysoki  standard  nauki.  Korzystało  z niego  wielu obcokrajowców przed podjęciem pracy we własnym kraju.

 

Rozpoczęcie  nauki  w  szkole brytyjskiej możliwe jest na każdym poziomie, jednakże w przypadku zdawania egzaminów GCSE   ( egzamin kończący szkołę średnią zdawany w wieku 16 lat, bez uprawnień do zdawania  na  studia  )  oraz GCE A level    (  odpowiednik polskiej matury  zdawany  w  wieku 18 lat uprawniający do ubiegania się na studia ) wymagany jest co najmniej 2 letni okres nauki.

 

 

wiek: 5-11 lat

 klasa 1-6  szkoła podstawowa

 państwowy program nauczania

wiek: 12 lat

klasa 7

wiek: 13 lat

klasa 8

wiek: 14 lat

klasa 9

szkoła średnia  ogólny program nauczania obejmujący 10-12  przedmiotów;  uczniowie  brytyjscy  rozpoczynają  naukę w szkole  średniej  w  wieku  11/12  lat  (  z  wyjątkiem  uczniów rozpoczynających  naukę  w szkołach prywatnych w wieku lat 13 po zdaniu   specjalnego   egzaminu  ).  Przez  2-3  lata  uczniowie kontynuują  naukę w ramach ogólnego programu nauczania a w wieku lat 14 rozpoczynają bardziej ukierunkowaną naukę wybierając 5-10 przedmiotów.

wiek: 15 lat

klasa 10

dwa lata nauki wybranych 5-10 przedmiotów

wiek: 16 lat

klasa   11 

egzamin  GCSE  zdawany  w  wieku  lat  16  jako ogólnopaństwowy   egzamin   z  jednolitą  skalą  ocen  oceniający poszczególne zdolności ucznia

 

uczniowie  w  wieku  od  5  do  16  lat  we  wszystkich szkołach państwowych oraz niektórych szkołach prywatnych  uczą się w ramach państwowego    programu    nauczania   obejmującego   podstawowe przedmioty   takie   jak:   matematyka,   angielski,   historia, geografia,   nauki   ścisłe,   zajęcia   techniczne,  wychowanie muzyczne,  wychowanie  plastyczne,  wychowanie  fizyczne, języki obce.  Dodatkowo  uczniowie  wybierają inne przedmioty oferowane przez szkołę.

wiek: 17 lat

klasa 12 

Sixth Form College, 2 lata intensywnej nauki 2-3 wybranych przedmiotów   na   stopniu  zaawansowanym  (  zdawanych  podczas egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie )

wiek: 18 lat

klasa  13  egzamin GCE A level ( matura )  egzamin zdawany o zakończeniu  2  letniej  nauki  w wieku 17-18 lat ( możliwe jest zdawanie tego egzaminu już po upływie 1 roku)

Stopnie z angielskiej matury ( A-level) przeliczane sa na punkty. Rekrutacja na wyższe uczelnie odbywa się w oparciu o ilość punktów uzyskanych na maturze ( brak egzaminów wstępnych )

 

Rozkład dnia

 

Brytyjscy  uczniowie  spędzają w szkole cały dzień, nauka odbywa się 5 razy w tygodniu

 

7.00 pobudka

7.45 śniadanie

8.45 początek zajęć, spotkanie z wychowawcą

9.00 lekcje

12.30 lunch

13.30 lekcje

15.30 zajęcia sportowe, kółka zainteresowań

18.00 odiadokolacja

19.00 odrabianie pracy domowej

 

Rok szkolny

 

Rok  szkolny dzieli sie na 3 semestry: jesienny, wiosenny, letni i  rozpoczyna  się  we  wrześniu  we  wszystkich  typach  szkół, natomiast  posczególne  semestry  rozpoczynają  się  i  kończą w różnych okresach.

 

·      ·       semestr jesienny  -  początek  września- przerwa w połowie października - koniec grudnia

 

·      ·       semestr wiosenny  -  początek  stycznia  -  przerwa w  połowie  lutego  -  przed Wielkanocą

 

·      ·       semestr letni-  połowa  kwietnia-przerwa na  początku czerwca, wakacje od połowy lipca

 

uczniowie  mogą  pozostać  u  goszczących  rodzin  podczas świąt Bożego  Narodzenia  i  Wielkanocy  po uprzednim powiadomieniu.

 

 

Brytyjskie szkoły prywatne

 

Brytyjskie  szkoły  prywatne  zapewniają  wysoki standard nauki, program  wychowawczy  oraz  korzyści  z  przebywania  wśród braci uczniowskiej.   Stanowią   one  niepowtarzalny  element  systemu szkolnictwa europejskiego. Wiele z nich ma wielowiekową tradycję a ich absolwentami byli ludzie zajmujący najwyższe stanowiska w świecie    polityki,    nauki, biznesu,     literatury,   sztuki, muzyki. Uczniowie przebywający w internacie korzystają z bogatego programu  zajęć  pozalekcyjnych  oferowanych przez szkoły takich jak: zajęcia w kołach zainteresowań, kółku dramatycznym, chórze, klubach wymiany myśli, zajęciach sportowych.

 

 

 

Przykładowe szkoły: http://www.study.com.pl/st_travel/pdf/nastol.pdf

 

Bellerbys  College  utrzymuje  kontakty  z ponad 300 najlepszymi szkołami  i  przygotowuje  uczniów do rozpoczęcia nauki w tychże szkołach. Lista odpowiednich szkół zostaje przedstawiona uczniom przy zapisywaniu się do ISC, jednakże wszelkie formalności z tym związane załatwiane są podczas trwania kursu w ISC. W tym czasie uczniowie  odiwedzają i zapoznają się z poszczegó,lnymi szkołami przed podjęciem ostatecznej decyzji.

 

Royal Russel School

 

rok założenia 1853

liczba studentów 700

 

Położona  na obszarze 100 akrów, oddzielona pasem zieleni 12 mil od  centrum  Londynu. Szkoła, do której przyjeżdżają uczniowie z całego  świata,  znana  jest  ze  swojego  autorskiego  programu zatwierdzonego  przez  ONZ według którego kształcą się uczniowie starszych  klas. Uczniowie mają możliwość brania udziału w wielu wycieczkach  edukacyjnych  oraz  kursach  służących  poszerzaniu wiedzy.  Aczkolwiek większość uczniów szkoły przygotowuje się do egzaminu   maturalnego   i  egzaminów  wstępnych,  możliwe  jest ukończenie szkoły bez jego zdawania.

 

 

Allhallows School

 

rok założenia 1327- 1524

liczba uczniów 320

 

 Allhallows School, zajmująca obszar 350 akrów, położona jest na południowym  wybrzeżu  Anglii  w  pobiżu granicy hrabstw Devon i Dorset.  Szkoła  posiada doskonałe warunki do uprawiania sportów zespołowych,  a także żeglarstwa, wioślarstwa, szermirki. Szkoła proponuje   szeroki   program   zajęć   pozalekcyjnych:  zajęcia muzyczne,  kółko  dramatyczne,  itp. Sukces w zdawaniu egzaminów przez  jej uczniów został osiągnięty przez poszukiwanie w uczniu tego  w czym jest najlepszyi w jakim kierunku posiada szczególne predyspozycje  i  uzdolnienia. Allhallows School zapewnia wysoki poziom  nauki  uczniom z różnorodnymi uzdolnieniami, gwarantując naukę   w   małych   grupach   pozwalającyhc   na   doskonalenie indywidualnych talentów.

 

Millfield

 

rok założenia 1935

liczba uczniów 1200

 

Położona  na  obszarze  120  akrów  z  budynkami  w centrum tego obszaru.  Jest  jedną z najbardziej znanych i największych szkół angielskich  dla  uczniów przybywających z innych krajów. Każdy z uczniów  traktowany  jest  indywidualnie  a  celem  szkoły  jest zapewnienie  wszechstronnego  rozwoju  talentów  i zainteresowań ucznia  przy  jednoczesnym  rozwoju  intelektualnym i gruntownym przygotowaniu do dalszych studiów.

 

St  went3  image006

 

STUDIA W ANGLII

 

Bezpłatny rok zerowy: http://www.study.com.pl/studia.htm

Uniwersytety w Anglii: http://www.study.com.pl/st_travel/studia/anglia.html

 

 

Międzynarodowa matura.

 

Międzynarodowa matura jest dwuletnim programem przygotowującym do studiów wyższych, który akceptowany jest przez wszystkie szkoły wyższe na świecie. Stwarza on niepowtarzalną szansę zdobycia wiedzy o charakterze globalnym , która staje się znakomitą przepustką na przyszłość. Z tego względu, że program reprezentuje wysoki poziom szkoła musi mieć pewność, że uczniowie poradzą sobie w zajęciach i pomyślnie zdadzą międzynarodową maturę , co pozwoli ubiegać im się na najlepsze uniwersytety świata. Przy składaniu dokumentów do szkoły należy przedstawić świadectwa szkolne z ubiegłych lat. Szkoła oczekuje od kandydatów z dobrych wyników ze wszystkich przedmiotów , a szczególnie wysokich not z tych przedmiotów, które zostaną wybrane na poziomie wyższym. W przypadku gdy uczeń wybiera na poziom wyższy przedmiot z grupy przedmiotów artystycznych proszony jest o dostarczenie własnych prac.

 

Większość uczniów w szkołach angielskich to uczniowie brytyjscy, aczkolwiek  w programie biorą też udział osoby z całego świata.  W tej chwili w programie biorą udział uczniowie z Brazylii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Hong Kongu, Włoch, Madagaskaru, Polski, Hiszpanii oraz Szwecji. Nauka wszystkich języków ojczystych odbywa się w danym języku, ale ponieważ jedynym językiem wykładowym jest język angielski od kandydatów oczekuje się  dobrej znajomości języka angielskiego. Uczniowie, których językiem  ojczystym nie jest język angielski uczęszczają na lekcje tego języka w ramach programu międzynarodowej matury. Zajęcia prowadzone są przez rodowitych Anglików, którzy są specjalistami w nauczaniu języka angielskiego obcokrajowców.

 

Warunkiem  zdania międzynarodowej matury jest wybranie sześciu przedmiotów ( trzech na poziomie wyższym oraz trzech na poziomie podstawowym ) spośród poszczególnych grup przedmiotowych. Z reguły uczniowie wybierają po jednym przedmiocie spośród pierwszych pięciu grup, natomiast szósty przedmiot to przedmiot z grupy przedmiotów artystycznych, drugi język obcy,  drugi przedmiot z innych grup przedmiotowych lub matematyka na poziomie zaawansowanym. Uczniowie,  którzy  zamierzają studiować medycynę mogą wybrać fizykę, chemię i biologię na poziomie zaawansowanym oraz matematykę, język ojczysty oraz język obcy na poziomie podstawowym.

 

 

Przedmioty można wybierać spośród 6 grup:

 

1. Język ojczysty. Obecnie prowadzone są zajęcia z języka: chińskiego, duńskiego, fińskiego, francuskiego, włoskiego, polskiego, portugalskiego, szwedzkiego.

 

2. Język obcy: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, możliwe jest wybranie innego nie wymienionego języka

 

3. Przedmioty społeczne: historia, geografia, antropologia, organizacja i zarządzanie, ekonomia

 

4. Przedmioty eksperymentalne: fizyka, chemia, biologia, środowisko

 

5. Matematyka, która wykładana jest na jednym poziomie zaawansowanym oraz na trzech stopniach poziomu podstawowego

 

6. Przedmioty artystyczne:plastyka, muzyka, zajęcia z aktorstwa, wiedza o kulturze starożytnej

 

Zajęcia dodatkowe

 

Poza wybranym przedmiotami uczniowie uczęszczają obowiązkowo na zajęcia z teorii wiedzy, ćwiczenia w pisaniu wypracowań a także na zajęcia twórcze ( CAS - Creativity, Action, Service ) - artstyczne, muzyczne, sportowe itp.

 

Zakwaterowanie

 

Uczniowie są zakwaterowani u rodzin angielskich starannie dobranych przez szkolę zamieszkujących blisko szkoły. Rodzina zapewnia wygodne zakwaterowanie, smaczne posiłki oraz pomoc i opiekę. Rodzice uczniów proszeni są o  stały kontakt z rodziną goszczącą ich dzieci. W ten sposób  dzieci chociaż z dala od swojego rodzinnego domu , czują się  jak we własnym domu. Rodziny zapewniają wyżywienie w postaci śniadania i obiadokolacji w dni nauki oraz wszystkie posiłki w weekendy. Należy pamiętać przy szacowaniu kosztów pobytu, że podczas pierwszego roku pobyt u rodziny trwa 40 tygodni, a w drugim roku 32 tygodnie.

 

Opieka

 

Wszyscy uczniowie są  pod opieką wychowawcy, który pomaga i służy radą w czasie pobytu. Jeden wychowawca opiekuje się maksymalnie 20 uczniami. Postępy w nauce są szczegółowo oceniane przez wykwalifikowany personel, który pomaga też w wyborze szkoły wyższej i załatwianiu niezbędnych formalności.

 

Opłaty za zakwaterowanie wynoszą ok. 100 funtów na tydzień i zawierają śniadanie, obiadokolacje w dni nauki oraz wszystkie posiłki w weekendy. Opłaty nie zawierają lunchy oraz ewentualnych kosztów dojazdów do szkoły. Opłaty powinny być regulowane  miesięcznie z góry bezpośrednio u rodziny.

 

Zgłoszenia

 

Wymagane dokumenty to:

 

- formularz zgłoszeniowy dostarczany przez szkołę

- opinia od nauczyciela języka angielskiego

- kopie świadectw z 2 ostatnich lat

 

 

·  organizacja wyjazdu Opłaty

OPŁATY

Rok Szkolny w Kanadzie

 

 

5 000 – 6 500 CAD za semestr w zależości od prowincji/dystryktu

10 000-13 000 CAD za rok szkolny w zależości od prowincji/dystryktu

500-700 CAD ubezpieczenie medyczne

550-900 CAD na miesiąc, zakwaterowanie u rodziny w zależności od prowincji/dystryktu.

 

Dodatkowe opłaty to ksiązki, komunikacja miejska, jeśli konieczna. Szacunkowy roczny koszt programu to średnio 20 000 CAD. Koszt może być niższy w małych miastach, a wyższy w duzych i popularnych aglomaracjach/prowincjach np. Toronto, Vancouver, Victoria.

 

 

Rok Szkolny w Anglii ( czesne w prywatnych z internatem)

 

Od 5000 funtów za trymestr

Od 15000 funtów za rok szkolny

 

Dodatkowe opłaty: rejestracyjne, wyprawka, uniform, laboratoria, wycieczki itp.

Cena zależy od szkoły, jak również klasy ( etapu nauki ), im starsza klasa tym wyższe czesne

 

Rok Szkolny w USA

4500 $ za rok szkolny
4300 $ za jeden semestr

Wpisowe STUDY TRAVEL wynosi 1500 zł.

 

Opłaty za szkołę podawane są  w cennikach oficjalnych publikowanych przez szkołę i wnoszone bezpośredni na konto instytucji za granicą lub na nasze konto ( po dodaniu prowizji bankowej za przelew dewiz )